BORANG PENDAFTARAN PELAJAR ONLINE - RANGKAIAN TADIKA AMAL
PERHATIAN:
- Sila isi maklumat di bahagian A, B, C, D, E, F, G
- Sila isikan semua maklumat
- dan klik butang 'Hantar / Submit' di penghujung borang.

A. MAKLUMAT PERMOHONAN
CAWANGAN TADIKA AMAL
UNTUK KEMASUKKAN SESI
SESI KELAS
B. MAKLUMAT PELAJAR
 Nama Pelajar*
 Nama yang digunakan dirumah*
 Nama yang hendak digunakan di sekolah*
 Nombor KP* (Tiada Ruang / Sengkang '-')
 No Surat Beranak (Tiada Ruang / Sengkang '-')
 Tarikh Lahir
 Jantina Kedudukan Anak Dalam Keluarga
 Tel. Rumah
 Alamat Rumah
 Bandar
 Poskod
B. MAKLUMAT PELAJAR
 Bahasa Digunakan Dirumah
 Bahasa Kedua Digunakan Dirumah
 Tadika terdahulu/Pusat Asuhan
 REKOD KESIHATAN
Perlukan Perhatian Khusus (Nyatakan)
Alah Kepada Sebarang Makanan, Minuman Atau Ubat (Nyatakan)
Tindakbalas Alahan (Nyatakan)
Cadangan Rawatan First Aid
Untitled Document
C. MAKLUMAT BAPA
 Nama
 Nombor KP (Tiada Ruang / Sengkang '-')
 Tel. Bimbit
 Pekerjaan
 Alamat Pejabat
 Tel. Pejabat
 Email
D. MAKLUMAT IBU
 Nama
 Nombor KP (Tiada Ruang / Sengkang '-')
 Tel. Bimbit
 Pekerjaan
 Alamat Pejabat
 Tel. Pejabat
 Email
E. UNTUK DIHUBUNGI JIKA KECEMASAN (Selain Penjaga)
 Nama
 Hubungan
 Tel. Bimbit
 Tel. Rumah
Untitled Document
F. PENGANKUTAN SENDIRI
 Nama Penghantar
  - Jenis Kenderaan/Model
  - No Pendaftaran Kenderaan
 Nama Pengambil
  - Jenis Kenderaan/Model
  - No Pendaftaran Kenderaan
G. KEMUDAHAN PENGANGKUTAN SEKOLAH
Saya mahu menggunakan kemudahan pengangkutan
Dua Hala Ambil Sahaja Hantar Sahaja
 Diambil dari alamat
 Untuk dihantar ke alamat